Legea darului de mâncare - Levitic 6.14 - 18

24.04.2016  |    | Download Audio

Pasaj Biblic: Levitic 6.14 - 18

Dumnezeu a trasat căi clare, concrete cu privire la felul în care trebuie să ne închinăm, să ne apropiem de El. Nu putem să venim oricum și să aducem orice!!!​